Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

Έκτακτη και σε χρόνο dt, η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας για το 2017.

Η αστραπιαία συνεδρίαση που διεκδικεί ακόμη και ρεκόρ Γκίνες
Η συνεδρίαση(;) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου απο ώρα 14.00 έως 14.05 , αμέσως μετά την ύπαρξη απαρτίας και ενώ δημοτικοί σύμβουλοι ακόμη όδευαν προς την συνεδρίαση!
Για την ιστορία τα θέματα που συζητήθηκαν(;) και ψηφίσθηκαν ομόφωνα (!) από όσους δημοτικούς συμβούλους πρόλαβαν να προσέλθουν στην συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα δύο:
  1. Λήψη απόφασης:
α. για την αποδοχή της ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά» στο Ε.Π Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
β. περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
γ. για την έγκριση της υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Απόφασης και
δ. την έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  1. Λήψη απόφασης:
α. περί αποδοχής χρηματοδότησης για την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»,
β. περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
γ. περί έγκρισης για την προσχώρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας στους όρους και τις συμφωνίες της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και
δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: