Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017-2019

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση από το δημοτικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας 2017-2019, προσκαλεί εκ νέου τα διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: