Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ασφαλής κερδοφορία για τα μονοπώλια, χαράτσια και κίνδυνοι για το λαό

ΣΜΑ Αλεξάνδρειας.
 Έτος 2017. 

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», με το οποίο η κυβέρνηση, όπως ανέδειξε το ΚΚΕ, επιδιώκει «την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις φιλομονοπωλιακές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον τομέα της ανακύκλωσης, με απώτερο στόχο την ακόμη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων μέσω της λεηλασίας των δημοτών, της επιβολής νέων εξοντωτικών χαρατσιών, της εξασφάλισης φθηνής εργατικής δύναμης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: