Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα,22 Απριλίου 2019.


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: