Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας,

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. 
2.Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. 
3.Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ή μη του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου- Αράχου. 
4.Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου- Αράχου.                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια: