Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Το βαλς με τους «εταίρους» μας και οι Κοτζαμπάσηδες, πασάδες και σεβάσμιοι δεσποτάδες…….... Τι ήταν ο Παπαφλέσσας;
Ήταν ο φλογερός αγωνιστής που γνωρίζουμε; 
Για το λαό ναι.
Αλλά οι κοτσαμπάσηδες και οι σεβάσμιοι δεσποτάδες που τα είχαν κάνει τάτσι μήτσι κότσι με τους πασάδες είχαν άλλη άποψη. Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τα λόγια του Παλαιών Πατρών Γερμανού όπως καταγράφονται στα απομνημονεύματά του, ο Παπαφλέσσας – αυτός που θα μνημονεύεται στους αιώνες για τη θυσία του στο Μανιάκι - ήταν «... άνθρωπος απατεών και εξωλέστατος περί μηδενός άλλου φροντίζων ειμή τινί τρόπω να ερεθίση την ταραχήν του έθνους...».

Δεν υπάρχουν σχόλια: