Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο 9/11/2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας,- Εθνικής Αντίστασης 42-, θα γίνει στις 09-11-2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 2:30μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
 Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με την  υπ' αριθμ. 113848/16 (ΦΕΚ 3550 Β΄/03-11-16) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Διευθυνση Τοπικης Οικονομικής Ανάπτηξης με την αριθ. πρωτ:34052/04-11-2016 ηλεκτρονική αποστολή από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαίκών αγορών, παρατείνεται έως τις 11 Ιανουαρίου 2017 και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση τουλάχιστον 2 (δύο) μήνες πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι έως 11 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: