Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Διαγωνισμός αφίσας για το φεστιβάλ ταινιών Αλεξάνδρειας


Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για την κατάθεση προτάσεων για το δημιουργικό της αφίσας του 6ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο, που προορίζεται αποκλειστικά για το φεστιβάλ και δεν αποτελεί παραλλαγή ή έργο που έχει υποβληθεί έστω και ως πρόταση στο παρελθόν.
Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικά θα λάβει 100 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και το όνοµα του δηµιουργού/ών της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας, στα σχετικά δελτία Τύπου και στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 31η Μαρτίου 2020 ηλεκτρονικά στο e-mail:
 info@alexandreiashortfilmfestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: